безразборен

безразборен
прил. - безреден, разхвърлян, разпръснат, объркан, безсистемен, хаотичен, разбъркан, неправилен, неопределен, неясен
прил. - всеобхващащ, цялостен, всестранен, повсеместен, групов, общ

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • безреден — прил. разхвърлян, разбъркан, безразборен, разпръснат, безсистемен, объркан, неправилен, неопределен, неясен, хаотичен прил. недисциплиниран прил. забъркан, оплетен прил. шумен, буен прил. лудешки прил. възбуден …   Български синонимен речник

  • безсистемен — прил. безреден, разбъркан, разхвърлян, безразборен, неправилен, объркан, хаотичен, стихиен, безпланов, безпорядъчен прил. безпринципен, безначален прил. непоследователен, нелогичен, несвързан прил. безцелен прил. откъслечен, неорганизиран …   Български синонимен речник

  • всеобхващащ — прил. цялостен, всестранен, повсеместен, групов, общ, безразборен …   Български синонимен речник

  • всестранен — прил. подробен, точен, прецизен, детайлен, обширен, обемист, голям прил. разнообразен, различен прил. повсеместен, всеобхватен, най широк прил. всеобхващащ, цялостен, групов, общ, безразборен прил. многостранен, гъвкав, подвижен, пъргав прил …   Български синонимен речник

  • групов — прил. сборен, колективен, задружен, общ, съвместен, съвкупен, взаимен, солидарен, масов прил. всеобхващащ, цялостен, всестранен, повсеместен, безразборен …   Български синонимен речник

  • забъркан — прил. заплетен, оплетен, сложен, усложнен, комплициран, мъчен, труден прил. хаотичен, безреден, безразборен прил. заблуден, дезориентиран, вплетен, увлечен, излъган прил. смутен, изплашен, в паника, объркан, сащисан …   Български синонимен речник

  • общ — прил. всеобхващащ, цялостен, всестранен, повсеместен, групов, безразборен прил. обикновен, делничен прил. обществен, колективен, комунален прил. пълен, в пълен състав прил. цял, пределен, външен прил. съвместен, задружен …   Български синонимен речник

  • объркан — прил. заплетен, безсистемен, безпланов, неорганизиран, разхвърлян, разпокъсан, несистематизиран прил. дезориентиран, забъркан, блуждаещ, на кръстопът, в безпътица прил. смутен, стреснат, изплашен прил. безразборен прил. безреден, шумен, буен прил …   Български синонимен речник

  • повсеместен — прил. общ, всеобщ, всестранен, вездесъщ, масов, общонароден, общоприет, разпространен, пълен, цялостен, популярен, всеобхватен, всемирен, универсален прил. всеобхващащ, групов, безразборен …   Български синонимен речник

  • разбъркан — прил. разместен, разреден, разбутан, преместен, сменен, разбишкан прил. безреден, разхвърлян, безразборен, хаотичен, безсистемен, несистемен прил. лудешки прил. развълнуван, смутен, разтревожен, в безпорядък …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”